Project controller bij Wetlands

Solliciteer direct

Zo maak jij het verschil

De Project Controller (PC) rapporteert aan de Financial Controller (FC).
De PC draagt bij aan de financiële stroomlijning van projecten, dit omvat het ondersteunen en adviseren van projectmanagers (PM).
Het doel is om optimaal gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden van de donor en om financiële risico's op projectniveau te voorkomen.

De PC is ook verantwoordelijk voor de financiële administratie van het project en de dagelijkse verwerking van algemene financiële processen in verband met de projectadministratie. Daarnaast ondersteunt hij middels het
opstellen van financiële verslagen aan donoren, alsmede maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse financiële en beheersverslagen over het project.
De PC zal de FC ook bijstaan bij de voorbereiding van gegevens voor de jaarrekening en bij de jaarrekening controle door de accountant. Indien vereist door donor, zal de PC ook het project accountantsdossier voorbereiden.


Controlling
• fungeert als contactpunt en adviseur voor projectmanagers tijdens de plannings- (inclusief voorbereiding budgetten), uitvoerings- en rapportagefasen van projecten. Het opstellen van tijdige, volledige en juiste informatie en financiële projectrapportages in samenwerking met PM's in overeenstemming met de gerapporteerde projectprestaties;
• Bewaakt de financiële stromen binnen projecten;
• Signaleert proactief (potentiële) financiële knelpunten en risico's binnen projecten en neemt passende actie;
• Communiceert en bewaakt vereiste interne en externe (subsidie-) voorschriften en voorwaarden.

Rapportering
• Stelt tijdig, volledige en juiste projectrapportages aan donoren voor en bereidt, indien van toepassing, project gerelateerde accountantsdossiers voor volgens vereisten en deadlines. Samenstelling gebeurt in samenwerking met PM’s en in overeenstemming met de gerapporteerde projectprestaties;
• Stelt maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse financiële projectrapportages op - inclusief financiële risicobeoordeling - voor interne organisatorische controledoeleinden. Een financiële risicobeoordeling van projecten wordt gerapporteerd aan de FC.
• Stelt, in samenwerking met de PM, projectbudgetten en projectprognoses op.

Projectadministratie
• Draagt zorg voor de projectadministratie van projecten in het financiële systeem;
• Ondersteunt en adviseert de PM bij het controleren van rapportages van consultants en samenwerkingspartners. Bewaakt termijnen en saldi op projectcontracten;
• Adviseert de PM over contracten met consultants en samenwerkingspartners.
• Vertegenwoordigt – indien nodig - het financiële team van Wetlands International in externe projectvergaderingen;
• Ondersteunt en adviseert bij het opstellen van standaardcontracten voor consultants en samenwerkingspartners en de administratieve verwerking ervan;
• Ondersteunt en adviseert bij opstelling projectbudgetten, projectbewaking en projectarchivering.

Zo maken wij het verschil

De ideale kandidaat heeft een erkende financiële kwalificatie en boekhoudkundige ervaring in een project
gestuurde organisatie, een sterk creatief en probleemoplossend vermogen en het vermogen om financiële zaken aan niet-financieel management uit te leggen. De kandidaat heeft een proactieve houding en is bereid
kennis en deskundigheid op dit gebied verder te ontwikkelen. De kandidaat moet ook vertrouwd zijn met het werken in een internationale setting en belangstelling hebben voor milieubehoud en duurzame ontwikkeling.

Ervaring en opleiding
• Erkende professionele boekhoudkundige kwalificatie. 5+ jaar relevante ervaring in een boekhoudkundige functie.
• Kennis van en ervaring met het ondersteunen en afronden van de verschillende fasen van subsidieprocessen (van aanvraag tot verslaglegging).
• Kennis van en ervaring met internationaal contractbeheer.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en beheersing van zakelijk Engels.
• Ervaring met projectboekhouding voor grote projecten met meerdere vestigingen en partners.

Arbeidsvoorwaarden

• Mogelijkheid om 32 -36 uur per week te werken;
• vijf weken vakantie + vrij tussen kerst en oud & nieuw;
• Hybride werkplek;
• Grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;

Zo zijn wij

Wij zijn de wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het behoud en herstel van wetlands. Onze visie is een wereld waarin wetlands worden gekoesterd en gekoesterd vanwege hun schoonheid, het leven dat ze ondersteunen en de middelen die ze bieden.

Sollicitatieprocedure

Vragen? Bel, app of mail me!

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Nina

0634866367
Job alert

Nu geen nieuw avontuur voor jou?

Meld je aan voor een job alert en wij houden je op de hoogte wanneer er relevante avonturen voor jou zijn.