Business Controller bij TU Eindhoven

Solliciteer direct

Over deze vacature

Voor de dienst Finance & Control zijn we op zoek naar een stevige Business Controller, die als business partner kan fungeren voor de Directeur van de dienst of de Directeur bedrijfsvoering binnen de faculteit. Hij/zij vindt het een uitdaging om te werken in een dynamische, innovatieve omgeving, met complexe financiële stromen en (onderzoeks)projecten.

Als Business Controller ben jij de sparringspartner voor de beheerseenheid (bijvoorbeeld een faculteit of dienst) en streef je naar een goede samenwerking, rekening houdend met soms tegengestelde belangen. Je bent bekend met het vertalen strategie naar de PDCA-cyclus binnen de beheerseenheid, waar financiële en niet financiële data worden geïnterpreteerd en worden vertaald naar beleid en het bijsturen daarvan. Binnen de beheerseenheid werk je nauw samen met andere F&C collega’s, op het Control Framework en Risk Management, waar momenteel nog de focus ligt op Finance en fiscaliteit. Je bent onderdeel van het MT binnen de dienst of adviseert aan het faculteitsbestuur en je werkt nauw samen met de HR-adviseur.

Vanuit de ketengedachte ben je de linking pin naar de ondersteunende diensten binnen de TU/e. Zo signaleer en adviseer je bij bedrijfskundige vraagstukken en betrek je andere diensten in de keten, waar nodig.

Wat ga je doen?
In de rol van Business Controller voer je de volgende werkzaamheden uit:

Business partner en advisering

Actief ondersteunen van het strategie ontwikkelingsproces binnen de beheerseenheid;
Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van het (financieel-)economisch beleid van de instelling, faculteit(en), instituten en/of dienst(en);
Challengen van de business op interne en externe ontwikkelingen en/of het uitvoeren van de strategie;
Beoordelen van plannen, voorstellen en prestaties en vragen;
Benchmark, intern tussen faculteiten, extern met relevante derden;
Inhoudelijk coördineren van de F&C medewerkers binnen dienst/faculteit uit te voeren werkzaamheden;
Signaleren en adviseren over externe en interne TU/e regelgeving (o.a. aanbestedingen);
Aansturen van projecten

Bijdragen aan TU/e-brede projecten, zowel binnen het F&C-domein als op het gebied van bedrijfsvoering (voor een deel van de tijd);
Bevorderen van interdisciplinaire samenwerking
Op afroep beschikbaar zijn en te adviseren over specifieke opdrachten/projecten;
Opstellen van business cases, scenarioplanning (investering, kostprijs, studentenaantallen);
Adviseren en ondersteunen aanvragen in (landelijke) financierings/subidieprogramma’s (acTU/eel: Groeifonds);
Control & Riskmanagement

Ondersteunen van de business bij het sturen en monitoren van doelen, kansen en risico’s;
Ontwikkelen en implementeren van nieuwe / veranderende processen;
Vanuit eigenaarschap verantwoordelijk voor eerste lijnscontrole op financiële processen binnen de Beheerseenheid;
Uitvoeren 2e lijns controle vanuit het Risk control framework voor de beheerseenheid;
Rapporteren en adviseren over risico’s en bevindingen en implementeren/verbeteren van beheersmaatregelen;
Evalueren van en adviseren over de doelmatigheid en efficiency van bestaande werkwijzen/procedures;
In de lead voor de beheerseenheid voor het Control en Risk framework (bijv. faciliteren LOR).
Management information & Reporting

Verstrekken van inzicht op en adviseren en acties uitzetten op de (niet) financiële kengetallen/KPI’s;
Zet beleid om in stuurinformatie i.s.m. beheerseenheid;
Integreren van financiële data met non-financiële data (studenten, studierendementen, uitval, docentcapaciteit, fte-planning, onderzoeksrendement, publicatiekwaliteit, student-, medewerker-, en klanttevredenheid).
Bepaal je het intern allocatiemodel binnen faculteit/dienst;
Stuur je op het beleid binnen de beheerseenheid rondom kostenplaatsen en de link naar HR;
Begroting, Planning & Forecasting

Opstellen van scenarioplanning;
Coördineren, voorbereiden en ondersteunen van de totstandkoming van de (meerjaren-)begroting en T-prognoses en challengen van de output;
Rekening houden met de uitgangspunten van de strategie 2030;
Voorbereiden van gesprekken tussen beheerseenheidsdirectie en bestuur TU/e;
Leveren van input voor de voorjaarsnota;
Bewaken van de realisatie van geformuleerde (strategische/operationele) plannen en het gevoerde beleid.
Finance operations:

Verzamelen van input voor de jaarafsluiting;
Bepalen van voorzieningen en zorgdragen voor de volledigheid op omzet;
Rapporteren van een juiste/volledige jaarrapportage richting faculteits/dienstenbestuur;
Leveren van input voor het jaarverslag;
Voorbereiden van position papers voor i.s.m. Group Accounting.

De organisatie en jouw afdeling

Waarom werken bij de TU/e en haar florerende gemeenschap van wetenschappers, studenten en professionals? Je kunt je eigen carrière vormgeven terwijl je deel uitmaakt van een persoonlijke universiteit die echt een verschil maakt. Een universiteit waar studenten en docenten elkaar bij de voornaam kennen en samenwerken aan innovatieve projecten voor een betere wereld. Waar managers en ondersteunende stafleden worden gewaardeerd als echte samenwerkingspartners terwijl ze werken op een levendige en inspirerende campus.

Jouw achtergrond

✓ Je hebt affiniteit met complexe organisaties;
✓ Je hebt een continu ketenbewustzijn met andere diensten richting de beheerseenheid;
✓ Je overziet de samenhang binnen de TU/e en breng je kennis ‘outside in’;
✓ Een kritische, open, proactieve en samenwerkingsgerichte houding gericht op het leveren van kwaliteit (oplossingsgericht);
✓ Goede communicatieve- en sensitieve vaardigheden; ofwel het vermogen om een duurzame verbinding met verschillende projectteams aan te gaan en de balans tussen standvastigheid en flexibiliteit te bewaken;

Daarnaast vragen we:

✓ Minimaal een afgeronde relevante financiële opleiding op HBO/WO-niveau;
✓ Je weet te acteren als een stevige business partner en adviseur op jouw vakgebied en mede door jouw strategische inzichten weet je de beheerseenheid goed te ondersteunen;
✓ Affiniteit met organisaties in het hoger onderwijs en onderzoek is een pré;
Kennis en/of ervaring met het LEAN maken van processen binnen Finance is een pré;
✓ Sterke communicatieve vaardigheden en met een goede beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

✓ Een dynamische, stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor zelfontplooiing, doorgroei en vakgerichte/persoonlijke ontwikkeling;
✓ Een salaris, passend bij de geboden kennis en ervaring, van minimaal €3.974,- en maximaal €5.439,- (salarisschaal 11) bruto per maand op fulltime basis, conform de CAO Nederlandse Universiteiten;
✓ Daar bovenop komt nog een vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,3% van het jaarsalaris (overeenkomend met een maandsalaris), een vakantie-uitkering ter hoogte van 8% van het jaarsalaris en 41 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur;
✓ Parttime, flexibel en deels remote werken werken is ook mogelijk in deze positie;
✓ Een stimulerende en uitdagende werkomgeving in een leuk team.

Sollicitatieprocedure

Vragen? Bel, app of mail me!

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Nina

0634866367
Job alert

Nu geen nieuw avontuur voor jou?

Meld je aan voor een job alert en wij houden je op de hoogte wanneer er relevante avonturen voor jou zijn.